חזרה לשגרה

המצגת מסייעת לתלמידים לשתף את תלמידי הכיתה האחרים בחוויות שחוו במהלך המבצע 'צוק איתן', ולהבין נקודות shutterstock_159886397
מבט שונות על האירוע באמצעות תלמידים המייצגים אזורי סיכון שונים בארץ.

קישור למצגת