עקרון הרציפות

הצורך בתחושה של רציפות הוא בסיסי וחיוני בקיום האנושי. תחושת הרציפות היא זו שמאפשרת לנו להתמקד בהווה של חיינו, מתוך תחושת רצף בין העבר להווה, ובאמונה שיש ביכולתנו לנבא את המחר

כך, אנו יכולים לייחס משמעות לאירועים ספציפיים ולחיים בכלל, ולבנות תחושת זהות עצמית, תחושת ערך עצמי וחוויה של שליטה בחיים.

חיים עומר ונחי אלון (1994) תיארו כיצד מקרים של אסון וטראומה קוטעים את תחושת הרציפות של הפרט בארבעה תחומים אפשריים. לכן,  החזרת תחושת הרציפות – מחזירה לאדם את תחושת השליטה בחייו ומחזקת את החוסן האישי שלו

קרא עוד על עקרון הרציפות