"מקום בטוח": סביבה דיגיטלית ייחודית להכנה ולהתמודדות עם מצבי לחץ וחירום עבור מורים ותלמידים

trees-1030853_1920

ילדים ובני נוער החשופים למצבי חירום מתמשכים על רקע אירועים ביטחוניים נמצאים בקבוצת סיכון לפתח מצוקה נפשית ואף סימפטומים של פוסט טראומה. כדי לסייע לילדים ולבני נוער לחזק את יכולת ההתמודדות שלהם ולמנוע התפתחות של תחלואה רגשית, פותחו תכניות מניעה מגוונות המוצעות באתר "מקום בטוח" (דוגמה בסוף המאמר). ייחודיות האתר טמונה בהיותו דיגיטלי ואוניברסלי, כלומר הוא נגיש לכלל האוכלוסייה, וכן בהיותו פרואקטיבי, כלומר מוצעות בו תכניות למניעה ראשונית של התפתחות מצוקה רגשית בעקבות מצבי חירום ביטחוני, המותאמות לילדים ובני נוער והמופעלות במהלך יום הלימודים בבית הספר. נוסף על כך, באתר מוצעות התערבויות בשעת חירום למניעה שניונית היכולות לשמש גם ככלי לאיתור ולאבחון תגובות קשות של ילדים ובני נוער לאחר אירוע חירום ובעת החזרה לשגרה. יתרונותיו של בית הספר כמרחב לטיפול ולמניעה של התפתחות סימפטומים של פוסט טראומה בקרב ילדים ובני נוער הם רבים ומפורטים בהמשך. ההנחיה המשותפת של הסדנאות בתכנית "מקום בטוח" על ידי מנחה מקצועי ומחנך הכיתה, מעודדת את המורים לרכוש ידע, להתנסות באופן חווייתי, וצפויה לתרום לצמצום המצוקה האישית של המורים. בנוסף, היא תורמת , להגברת תחושת המסוגלות שלהם להתמודד עם תכנים אלו בעתיד, במיוחד בשעת חירום ממשית, ולהפיכתם לסוכן מקצועי בבית הספר.

להורדת התוכנית:

תכניות מקום בטוח לכנס קואליציה 2015