שיח מעודד חוסן

כישורים רגשיים וחברתיים, תחושת שייכות ולכידות בכיתה, קשר רגשי, חם ודאגה בין המורה לתלמיד חשובים ליצירת מרחב ללמידה משמעותית. חשיבותם מעמיקה אף יותר בימים של אי וודאות מתמשכת ובמצבי חירום מאחר והם מהווים את אבני הבניין של החוסן הנפשי.
כיצד ניתן להעזר בתפקיד המשמעותי של המורים עבור הילדים ולערוך שיחה כיתתית שתעודד את המרכיבים הללו ותעמיק את החוסן הנפשי של התלמידים?
בקבצים המצורפים מתוארים מספר עקרונות שיכולים לסייע בעידוד חוסן רגשי ונפשי